2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr
hero image


 

Εκπαίδευση
Λαζαρίδου Α. Αριστοθέα - Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός Ασφαλείας - Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
- Βιομηχανική Ασφάλεια - Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας - Παπάγου Αττική

 

Η κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα αποτελεί μια αξιόλογη φυσιογνωμία στον χώρο της εκπαίδευσης, ειδικευμένη σε πολλούς τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία. Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυλώνα της επαγγελματικής της δραστηριότητας, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που εξυπηρετούν την ασφάλεια και την προστασία του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πολυπλούσιες και πολύτιμες για την ασφάλεια και την προστασία του κοινού. Ανάμεσα στις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνονται:

  • Υγεία και Ασφάλεια: Η κυρία Λαζαρίδου προσφέρει εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και ασφάλειας, βοηθώντας οργανισμούς και ατομικούς επαγγελματίες να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με ασφάλεια  και   υγεία
  • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία: Με ειδίκευση στον τομέα αυτό, η κυρία Λαζαρίδου παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την πρόληψη, ασφαλή αντιμετώπιση πυρκαγιών καθώς και αντιμετώπισης συμβάντων όπου εμπλέκονται επικίνδυνα υλικά.
  • Φυσική Ασφάλεια - Φύλαξη (security): Εκπαιδεύει στην αντιμετώπιση κινδύνων και στην εξασφάλιση της φυσικής ασφάλειας (φύλαξη – security) των χώρων και των ανθρώπων.
  • Ασφαλής Χρήση & Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών: Παρέχει γνώσεις για την ασφαλή αποθήκευση και χρήση επικίνδυνων χημικών  καθώς και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης όπως διαρροή, έκρηξη κ.λπ.
  • Ρ.Β.Χ.Ο (Ραδιο-Βιο-Χημικές Ουσίες) & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ραδιολογικών, βιολογικών και χημικών απειλών, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικής προστασίας.
  • Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδημίας: Διδάσκει τις βασικές αρχές και τεχνικές αντιμετώπισης περιστατικών με επικίνδυνα υλικά (HAZARDOUS MATERIALS EMERGENCY RESPONSE) σε μελλοντικούς πυροσβέστες, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και πλοηγούς πυροσβεστικών πλοιαρίων.
  • Καθηγήτρια - Ελληνικής Αστυνομίας Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών: Διδάσκει στελέχη στους πυροτεχνουργούς της αστυνομίας πώς να αντιμετωπίζουν και να αποτρέπουν επικίνδυνες καταστάσεις που σχετίζονται με επικίνδυνα υλικά (υγρά – αέρια καύσιμα, εκρηκτικά κ.λπ.).

Η κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα αναδεικνύεται ως εκπαιδευτική προσωπικότητα που συνεισφέρει στην ασφάλεια και την προστασία του κοινού, με εκτενείς γνώσεις σε πολλούς τομείς. Οι υπηρεσίες που προσφέρει ενισχύουν την ικανότητα των ατόμων και των οργανισμών να αντιμετωπίζουν κινδύνους και να διασφαλίζουν την ασφάλειά τους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος.