2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr

Λαζαρίδου Α. Αριστοθέα
Χημικός Μηχανικός M.Sc., Ch.E., N.J.I.T. USA - Ειδικός Σύμβουλος Υγιεινής και Ασφάλειας - Παπάγου Αττική


Η Κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας ΗΑΖΜΑΤ ENGINEERING IKE, μιας εταιρείας εξειδικεύεται στη μελέτη και τη συμβουλευτική στους παρακάτω τομείς: Βιομηχανική Ασφάλεια, Ασφάλεια Εγκαταστάσεων & Κτιρίων (Safety & Security),  Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας, Εκπαίδευση.

Η εταιρεία εξυπηρετεί μια ενδεικτική λίστα πελατών που περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Johnson & Johnson Hellas S.A., η Archirodon NV, ο Όμιλος Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε., η Genepharm S.A. Α.Ε., η Διακίνηση Α.Ε., η Merck Sharp & Dohme S.A., η ELINOIL, η Eurobank S.A., η Premier Shukuroglou, το Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Ν.Ι), η Εθνική Τράπεζα, ο Ο.Λ.Π., η Υαλουργία Υίουλα, η Υαλουργία Kronos, η Νεοχημική, η Teletrans, η Εθνική Ασφαλιστική, η Eurolife, η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, το ΣΕΚΑΠ, η Ελαιουργία Μινέρβα, η TVX Hellas, η Αλουμίνιο της Ελλάδος, η Αττικές Διαδρομές - Αττική Οδός και πολλές άλλες εταιρίες.

Η Κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα και η εταιρεία της δεσμεύονται να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες τους και συνεχώς διευρύνουν το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

 

Βιομηχανική Ασφάλεια

Βιομηχανική Ασφάλεια

Οι υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν μια ευρεία γκάμα αναγκών και προσφέρουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας

Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας

Με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει, η κυρία Λαζαρίδουεπιδιώκει την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και την συμμόρφωση με τη νομοθεσία όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελεί τον πυλώνα της επαγγελματικής της δραστηριότητας, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που εξυπηρετούν την ασφάλεια και την προστασία του ατόμου και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ