2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr
hero image


 

Λαζαρίδου Αριστοθέα
Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός Ασφαλείας - Παπάγου Αττική

 

Η κυρία Αριστοθέα Λαζαρίδου είναι μια εξαιρετικά εκπαιδευμένη και έμπειρη επαγγελματίας στον τομέα της ασφάλειας και της χημικής μηχανικής. Με μια λίστα πτυχίων και πιστοποιητικών, η εκπαίδευσή της προσφέρει ευρύ φάσμα γνώσης σε διάφορους τομείς.

Στις σπουδές της, ολοκλήρωσε με επιτυχία το Master of Science στην Χημική Μηχανική (M.Sc., Ch.E) και το Bachelor of Science στην Χημική Μηχανική (B.Sc., Ch.E) στο New Jersey Institute of Technology το 1987 και το 1982 αντίστοιχα. Κατόπιν, απέκτησε σημαντικές δεξιότητες στον τομέα της πυροσβεστικής μέσω πιστοποιητικών εκπαίδευσης από την National Fire Academy.

Συνεχίζοντας την επαγγελματική της εξέλιξη, προχώρησε σε πρόσθετη εκπαίδευση σε θέματα όπως η διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, τη διαχείριση έργων, οι βιομηχανικές μετρήσεις και ο έλεγχος, τη σχεδίαση πνευματικών ελέγχων, την τεχνολογία συστημάτων ελέγχου και την αντιμετώπιση επικίνδυνων υλικών.

Τα προσόντα της κυρίας Λαζαρίδου απλώνονται σε ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβάνοντας την ασφάλεια χημικών διεργασιών, τη βιομηχανική ασφάλεια και την πυρασφάλεια. Έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος υγείας και ασφάλειας και καθηγήτρια στην Πυροσβεστική Ακαδημία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιπλέον, η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει σημαντική εμπειρία σε εταιρείες και οργανισμούς, καθώς και συνεργασία με διάφορα τμήματα και έργα που αφορούν στην ασφάλεια, την περιβαλλοντική προστασία και τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών.

Η κυρία Αριστοθέα Λαζαρίδου αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης στην εκπαίδευση και την ασφάλεια, και η επαγγελματική της πορεία αντικατοπτρίζει τον υψηλό βαθμό της τεχνογνωσίας και της δεξιότητάς της σε αυτούς τους τομείς.

 

 

     
     
 

ΣΠΟΥΔΕΣ:
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY - Newark, New Jersey, U.S.A.  
    • Master of Science in Chemical Engineering    (M.Sc., Ch.E)   (1987)
    • Bachelor of Science in Chemical Engineering (B.Sc.,  Ch.E)   (1982)
NATIONAL FIRE ACADEMY:  National Fire Emergency Training Center, Merck & Co. Fire training Institute - U.S.A. 
    • Certificate of Training (FF1&2 & Industrial Fire Fighting)
    • Certificate of Training (Instructional Techniques for Company Officers)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:

 • RUTGERS UNIVERSITY – Newark, N.J., U.S.A.   • Industrial Waste Treatment Operation
 • MERCK CHEMICAL MANUFACTURING DEVISION – N.J, U.S.A    • Project Management Concepts
 • INSTRUMENT SOCIETY OF AMERICA – North Carolina, U.S.A   • Industrial Measurements and Control
 • FICHER CONTROLS - Iowa, U.S.A   • Valve Engineering – Safety Relief Valves
 • FESTO DIDACTIC – N.J, U.S.A   • Design of Pneumatic Controls
 • FOXBORO COMPANY – N.J, U.S.A   • Instrument and Control Systems Technology
 • ANDOVER CONTROLS – N.J, U.S.A    • Technical Programming and Operation 
 • DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY – POLICE AND FIRE ACADEMY, N.J., U.S.A.  • Commanding the Initial Response   • Hazardous Materials Planning and Emergency Response   • First Aid & CPR Training
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  BESCHEINIGUNG (Πιστοποιητικό) MASCHINENBAU UND METALL BERUFSGENOSSENSCHAFT (εκπαίδευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία)  
 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α) – Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αθήνα   • Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών   • Μελέτες Τρωτότητας  
 • ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ – Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α., Αθήνα   • Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας Ανεξαρτήτων Ιδρυμάτων – Αρχηγός Π.Σ.Ε.Α. Ε.Τ.Μ.Α – Σύνταξη Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας Ανεξάρτητου Ιδρύματος (ΕΤΜΑ)
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ   ISO 14064-1:2018.
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ)   ΕΛ.ΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
ΗΑΖΜΑΤ ENGINEERING IKE – Μελετητική Συμβουλευτική  Σύσταση Εταιρείας (2021)
Μηχανικός Ασφαλείας – Σύμβουλος – Στέλεχος Επιχειρήσεων
ARCHIRODON NV
    • Μηχανικός Ασφαλείας  (6/2021– 12/2022)
Μηχανικός Ασφαλείας  (1/2022– σήμερα)
JOHNSON & JOHNSON HELLAS (Εργοστάσιο Μάνδρας)
    • Μηχανικός Ασφαλείας  (6/2021– 12/2022)
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A 
    • Μηχανικός Ασφαλείας  (3/2001– σήμερα)
Υπεύθυνη για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων του Ομίλου, εκπαίδευση συντονιστών ασφαλείας, εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Τρωτότητας, Πιστοποίηση Υγείας και Ασφάλειας για κτίρια και καταστήματα του Ομίλου (OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801), σύνταξη Εγχειριδίων Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, Πυροπροστασίας, Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, Α’ Βοηθειών.  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Ε.Τ.Μ.Α, Βοτανικός, Αθήνα.
    • Διευθύντρια Υγείας & Ασφάλειας  (6/1990 – 12/2006)
Υπεύθυνη για την ασφάλεια εργαζομένων και εγκαταστάσεων καθώς και για την Πυρασφάλεια, και τον Πυροσβεστικό Σταθμό των εργοστασίων.  Δημιουργία κανονισμών ασφαλούς εργασίας στα τρία εργοστάσια.  Συνεργασία με δημόσιους και κοινοτικούς φορείς τόσο για ενημέρωση και εναρμόνιση με τις Κοινοτικές οδηγίες  και την Ελληνική νομοθεσία, όσον και για την διατήρηση απαιτουμένων δημοσίων σχέσεων.  Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας.
Εκπόνηση Μελετών Πυρασφάλειας, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Επικινδυνότητας (SEVESO), Επαγγελματικού Κινδύνου, Τρωτότητας.  Έκδοση εντύπων μέτρων ασφάλειας ανά τμήμα και εργοστάσιο.  
    • Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Ομίλου  (1/1995 – 6/1998)
Διερεύνηση τυχόν παραπόνων και διεκπεραίωση αποζημιώσεων, κατόπιν επισκέψεων σε πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού.  Προώθηση των προϊόντων των εταιρειών του Ομίλου και την διατήρηση απαιτουμένων δημοσίων σχέσεων για την καλύτερη συνεργασία των εταιρειών με τους πελάτες. 
    • Διευθύντρια  Αποθηκών Ομίλου (8/1991 - 12/1995)
Τετραετές έργο - μελέτη με σκοπό την  αποτελεσματικότερη διεύθυνση και οργάνωση των 5 αποθηκών του Ομίλου.  Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Bar Code.
APEX ENGINEERING Paramus, N.J,  U.S.A.
    • Τεχνικός Σύμβουλος  (10/1987 - 10/1989)
Υπεύθυνη για την ολοκλήρωση περιβαλλοντικών τεχνικών έργων.  
MERCK SHARP & DOHME S.A.  Rahway,  N.J,  U.S.A
    • Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός   (11/1985 - 7/1987)
Επιθεωρήσεις, έλεγχοι, προτάσεις μέτρων για την επίτευξη συμμορφώσεων προς τις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών του Συγκροτήματος και της Πολιτείας.  Πλήρης εκπαίδευση (μετά Πιστοποιητικού) στη δράση πυρόσβεσης & ειδίκευση στην επείγουσα επέμβαση σε συμβάντα με επικίνδυνα υλικά. 
    • Μηχανικός Οργάνων  (1/1980 - 11/1985) 
Επικεφαλής τεχνικού κλιμακίου (4 μηχανικών και 2 σχεδιαστών) κατά την παραγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος IMEPENEM – CYLASTATIN (Rahway N.J. & Danville Pa.).   Επιλογή πνευματικών και ηλεκτρονικών οργάνων.  Ειδικότητα στις βαλβίδες ασφαλείας (safety relief valves & rupture disks).  

Εκπόνηση Μελετών:   1984 - σήμερα
    • Μελέτη Συστήματος Αξιολόγησης και Έλεγχος Συντήρησης: - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – καταστήματα και κτίρια
    • Μελέτη Επικινδυνότητας (Risk Assessment - Οδηγία SEVESO) – MERCK & CO., (Rahway N.J., Danville Pa.) Όμιλος ΕΤΜΑ Α.Ε., ELINOIL, PREMIER SHUKUROGLOU (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) - Λευκωσία – Κύπρος,  WARDI S.A. (φυτοφάρμακα, λιπάσματα) – Γλυκά Νερά, Π.Ν.Ι – Νοσοκομείο Ιωαννίνων (εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου), DIAKINISIS S.A. (αποθήκες Ασπροπύργου), 
    • Μελέτη ΗΑΖΟΡ (χώρος δεξαμενών LPG, εξαεριωτών, σωληνώσεων κ.λπ.) JOHNSON & JOHNSON HELLAS
    • Μελέτη Ασφάλειας (Γενικός Κανονισμός Ασφάλειας) – ΕΤΜΑ Α.Ε., ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ  (Siemens Hellas. S.A),  EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.
    • Μελέτη Πυρασφάλειας –  ΕΤΜΑ Α.Ε..
    • Μελέτη Επιχειρησιακής και Οικονομικής Οργανωτικής στον τομέα των εργολαβιών – ΕΤΜΑ Α.Ε.
    • Μελέτη Βελτίωσης των Αποθηκών ετοίμων προϊόντων Ομίλου ΕΤΜΑ Α.Ε. και προτάσεις για την οικονομικότερη λειτουργία αυτών. 
    • Μηχανογραφική εφαρμογή στις αποθήκες ανταλλακτικών Ομίλου ΕΤΜΑ Α.Ε. με ανα-κωδικοποίηση των υλικών και ταυτόχρονη ενοποίηση των αποθηκών.  Εφαρμογή συστήματος Bar-Code
    • Εφαρμοσμένη έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών των αποθηκών Χημικών Υλών και τη δυνατότητα μεταφοράς καθώς και κατασκευής νέων αποθηκών για επικίνδυνα υλικά σε κατάλληλα επιλεγμένο χώρο του Ο.Λ.Π -  Πέραμα, Πειραιάς.  Συνεργασία με το Ε.Μ.Π. 
    • Μελέτη Εκτίμησης Χημικών Παραγόντων  - υαλουργία  ΥIOULA – Αιγάλεω, υαλουργία ΚΡΟΝΟΣ – Ελευσίνα, NEOSET Α.Ε. – Εργοστάσιο Ξύλου – WAGNER KAI CEFLA, PETROGAZ – Ασπρόπυργος
    • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ETMA Α.Ε – POLYETMA Α.Ε.– HELLATEX Α.Ε –  Βοτανικός Αθήνα. ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε. – Αυλίδα 
    • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου – επιχειρήσεις περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Α.Ε.,  PREMIER SHUKUROGLOU S.A. (Κύπρος),  TELETRANS  S.A. (Παιανία), Εργοστάσια Ομίλου ΕΤΜΑ, MERCK & Co. (Rahway N.J.), EFG EUROBANK ERGASIAS (κτίρια, αποθήκες, υποκαταστήματα, Τμήμα εμφακέλωσης και εκτύπωσης έντυπου υλικού).  JOHNSON & JOHNSON HELLAS (κτίρια Αμαρουσίου & Πεύκης, εργοστάσιο Μάνδρας).
    • Μελέτη Εκτίμησης Φυσικών Παραγόντων. –  EFG EUROBANK ERGASIAS, TELETRANS  S.A., JOHNSON & JOHNSON HELLAS (κτίρια Αμαρουσίου & Πεύκης).
    • Μελέτη Τρωτότητας (Vulnerability Study) – EFG EUROBANK ERGASIAS, Όμιλος ΕΤΜΑ Α.Ε., (ETMA Α.Ε – POLYETMA Α.Ε.– HELLATEX Α.Ε),  ΜERCK & CO (Rahway N.J.). 
    • Σχεδιασμός – Ανάπτυξη & Υποστήριξη συστημάτων Πιστοποίησης  ISO 9001 / 14000, OHSAS 18001–  EFG EUROBANK ERGASIAS 
    • Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  ΜERCK & CO (Rahway N.J., Danville Pa.),  Όμιλος ΕΤΜΑ Α.Ε., (ETMA Α.Ε – POLYETMA Α.Ε.– HELLATEX Α.Ε),  PREMIER SHUKUROGLOU S.A. (Κύπρος),  TELETRANS  S.A. (Παιανία),  EFG EUROBANK ERGASIAS.
Εκπαιδευτική Εμπειρία:   1984 - σήμερα  
Εκπαιδεύσεις Πυρασφάλειας, Επικινδύνων Υλικών, Ρ.Β.Χ.Π., Διαχείρισης Κρίσεων, Σχέδια Πολιτικής Άμυνας Πυροσβεστικές & Αστυνομικές Δυνάμεις, Επιχειρήσεις (Ελλάδα, Η.Π.Α., Κύπρος) - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,  ΤΕΕΜ – ΕΛ.ΑΣ., NATIONAL FIRE ACADEMY – U.S.A
    • «Δομή και Συμπεριφορά της Φωτιάς»  
    • « Πυρομηχανική»  Εκπαίδευση πυροσβεστών -  Πυροσβεστική Ακαδημία – Κηφισιά
    •  «Πυρασφάλεια Καυσίμων», «Χημεία – Δομή & Συμπεριφορά Επικινδύνων Υλικών» Σχολές Αξιωματικών, Επιμόρφωσης, Πλοηγών Π.Σ., Λιμενικού, Πολεμικό Ναυτικό
    • «Επικίνδυνα Υλικά σε Συνθήκες Ρ.Β.Χ.Π.» Εκπαίδευση Πυροτεχνουργών Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) Ελληνικής Αστυνομίας, Πολεμικό Ναυτικό, GENEPHARM
    • «Επικίνδυνες Χημικές Ύλες και Στρατηγική Συμβάντων», «Εργασιακή Ασφάλεια» σε προσωπικό Άμεσης Επέμβασης -  Πυροσβεστικών Σωμάτων, Αστυνομίας και Επιτελείου Κοινοτικών και Δημοσίων Αρχών Άμεσης Επέμβασης) καθώς και στη βιομηχανία (ΜERCK & CO., SHEVRON, EXXON, SQUIBB, ΣΕΚΑΠ (Ξάνθη), ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ (Μηλάκι Ευβοίας), ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου) εργατοτεχνίτες Ομίλου ΕΤΜΑ, ΕΛΙΝΥΑΕ, ΤΕΕ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.ά) 
    • «Μέτρα Ασφάλειας στις Συγκολλήσεις και Κοπές των Μετάλλων» Πυροσβεστική Υπηρεσία Πειραιά, Λιμενικό Σώμα,  ΤΕΕ, Τεχνικό προσωπικό Ομίλου  ΕΤΜΑ,  ΕΛΙΝΥΑΕ, ΔΕΗ (ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου) κ.ά
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση 
    • «Έρευνα και Ανάπτυξη στην Κλωστοβιομηχανία, προβλήματα στη χρήση των νημάτων»,  «Προώθηση Προϊόντων και Δημόσιες Σχέσεις» (εργατοϋπαλληλικό προσωπικό Ομίλου ΕΤΜΑ)
    • «Αλουμινοθερμία – Διαδικασία – Συντήρηση & Χρήση Εξοπλισμού – Επικινδυνότητα»   ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στελέχη, Προσωπικό εργολάβων, Ομάδες Πυρασφάλειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
    •     Εκπαίδευση Πραγματογνωμόνων – Ασφαλιστών  ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, EUROLIFE 
    • «Οδηγία SEVESO, Εκπόνηση Μελέτης Επικινδυνότητας»  ΕΛ.ΔΑ, PETROLA
    • «Security Management» - Διαχείριση Φύλαξης Εγκαταστάσεων -   Προστασία Προσώπων   1ο, 2ο και 3ο  Διεθνές Συνέδριο Φύλαξης – Security,  Αθήνα
    • «Managing Hazardous Materials Major Incidents»  Διεθνές Συνέδριο SEVESO 2000, Αθήνα
    • «Industrial fire Fighting»   RUSSIAN MINISTRY OF INTERIOR MOSCOW INSTITUTE OF FIRE SAFETY – Διεθνές Συνέδριο - Fire Safety, 1997, Μόσχα 
    • «Διαχείριση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης»  Διεθνές Συνέδριο ΤΕΕ, Αθήνα
    •  «Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας»  Εξειδικευμένα σεμινάρια σε εργάτες & τεχνίτες του Ομίλου ΕΤΜΑ και σε μηχανικούς ΤΕΕ και ΕΛΚΕΠΑ, ΣΕΚΑΠ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ κ.ά.
    •  «Εκπαίδευση Ομάδων Πυρασφάλειας»  ΑΓΕΤ–ΗΡΑΚΛΗΣ, PETROLA, SOFTEX, ΣΕΚΑΠ, Ελαιουργεία MINERVA,  ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, ΕΤΜΑ, ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, WARNER-LAMBERT, MISKO, ΕΚΟ – ΕΛΔΑ,  TVX Hellas (Ελληνικός Χρυσός – Στρατώνι Χαλκιδικής)), ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, EFG EUROBANK ERGASIAS S.A κ.ά.
    • «Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών»  Όμιλοι ETMA S.A, & EUROBANK S.A
    • «Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφαλείας»  - Κύπρος
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  1985- σήμερα  
Επιστημονικά περιοδικά όπως: «Chemical Engineering Magazine»,  «Pollution Control»,   «Fire Engineering»  «Encyclopedia of Environmental Control Technology» – Incineration for Pathological Waste Disposal, «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», «Fireman Magazine»,  
Συγγραφή και  Ηλεκτρονική Έκδοση Βιβλίων σε: 
    • Πυροσβεστική Ακαδημία «Δομή και Συμπεριφορά Επικινδύνων Υλικών – Πυρασφάλεια Καυσίμων»  και 
    • Ελληνική Αστυνομία Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών «Επικίνδυνα Υλικά σε συνθήκες Ρ.Β.Χ.Π.

Μέλος σε:
    • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - ΤΕΕ 
    • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) - Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας
    • Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας - επιτροπή  ΕΛΟΤ
    • AIChE - Αμερικανικό Ινστιτούτο Χημ. Μηχανικών
    • Instrument Society of America
    • International Informatization Academy - Διεθνής Ακαδημία Πληροφόρησης σε θέματα ασφάλειας,      πυρασφάλειας, περιβάλλοντος, επικινδύνων υλικών  (N.Y, Washington, Geneva, Riga, Moscow, St Petersburg, Montreal) – Associate Academician.
    • Επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «ΖΩΝΗ» Ασφαλείας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky (7/2000 – 9/2003)