2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr
hero image


 

Βιομηχανική Ασφάλεια
Λαζαρίδου Α. Αριστοθέα - Χημικός Μηχανικός - Μηχανικός Ασφαλείας - Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας - Παπάγου Αττική

 

Η κυρία Αριστοθέα Λαζαρίδου, με εξειδίκευση στον τομέα της Βιομηχανικής Ασφάλειας, αντιπροσωπεύει μια αξιόλογη φιγούρα στον χώρο της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Με μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει, η κυρία Λαζαρίδου αναδεικνύεται ως η επαγγελματίας που εξειδικεύεται στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας στον εργασιακό χώρο.

Οι υπηρεσίες που παρέχει καλύπτουν μια ευρεία γκάμα αναγκών και προσφέρουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας. Ανάμεσα στις κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται συμπεριλαμβάνονται:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 45001:2018): Η κυρία Λαζαρίδου παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 45001:2018 για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
 • Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις (Μελέτη ATEX): Η ασφάλεια από εκρήξεις είναι κρίσιμη σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, και η κυρία Λαζαρίδου προσφέρει μελέτες ATEX για την προστασία από τέτοιου είδους κινδύνους.
 • Μελέτες Ασφαλείας Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (SEVESO): Οι εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο απαιτούν εξειδικευμένες μελέτες ασφαλείας, και η κυρία Λαζαρίδου εξειδικεύεται σε αυτόν τον τομέα.
 • Μελέτες Εκτίμησης Επικινδυνότητας (Risk Assessment και Fire Risk Assessment): Η αξιολόγηση των κινδύνων και ο καθορισμός μέτρων πρόληψης είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων.
 • Μελέτες Τρωτότητας Εγκαταστάσεων (vulnerability study): Η αξιολόγηση της τρωτότητας των εγκαταστάσεων είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.
 • Μελέτες ΗΑΖΟΡ: Η αναγνώριση και αντιμετώπιση των επικίνδυνων χημικών και φυσικών παραγόντων είναι σημαντική για την ασφάλεια των εργαζομένων.
 • Εκτεταμένη Ανάλυση Αποκλίσεων (GAP Analysis) & Έλεγχος Νομικής Συμμόρφωσης: Η προσαρμογή στους νομικούς κανόνες και η αντιμετώπιση των αποκλίσεων είναι ουσιώδης για τη συμμόρφωση με τους νόμους περί υγείας και ασφάλειας της εργασίας.
 • Μελέτες Αξιολόγησης και Ελέγχου Συντήρησης: Η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για την πρόληψη ατυχημάτων.
 • Μελέτες Μετρήσεων και Αξιολόγησης φυσικών και χημικών παραγόντων: Η ανίχνευση και η παρακολούθηση των επικίνδυνων παραγόντων είναι ζωτικής σημασίας.
 • Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών: Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, η κυρία Λαζαρίδου παρέχει σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Πιστοποιημένη (ISM ATEX Level 2e) επιθεώρηση εξοπλισμού Ex: Παρέχει πιστοποιημένες επιθεωρήσεις για τον εξοπλισμό που αντιμετωπίζει κινδύνους από εκρήξεις.
 • Υλοποίηση Διαγνωστικού Θερμογραφικού Ελέγχου σε Η/Μ εξοπλισμό (ITC Level 2): Η θερμογραφία είναι σημαντική για την παρακολούθηση του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.
 • Έλεγχος Τρωτότητας Εγκαταστάσεων: Η κυρία Λαζαρίδου ασχολείται με την αξιολόγηση και βελτίωση της τρωτότητας των εγκαταστάσεων για την πρόληψη κινδύνων.
 

Συνοψίζοντας, η κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν την ασφάλεια και την ποιότητα στον εργασιακό χώρο. Με την εμπειρία και τη γνώση της, συμβάλλει στη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και την συμμόρφωση με τα υψηλότερα πρότυπα και νομικές απαιτήσεις στον τομέα της Βιομηχανικής Ασφάλειας.