2106549082 Γράμμου 31, Παπάγου arislaz@otenet.gr
hero image


 

Λαζαρίδου Α. Αριστοθέα
Χημικός Μηχανικός - Τεχνικός Ασφαλείας - Βιομηχανική Ασφάλεια - Ασφάλεια Εγκαταστάσεων - Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας - Παπάγου Αττική

 

Η Κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας ΗΑΖΜΑΤ ENGINEERING IKE, μιας εταιρείας που εξειδικεύεται στη μελέτη και τη συμβουλευτική στους παρακάτω τομείς:

  • Βιομηχανική Ασφάλεια: Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο "ISO 45001:2018 - Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία," μελέτες ασφαλείας ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO), μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας (Risk Assessment και Fire Risk Assessment), μελέτες τρωτότητας εγκαταστάσεων, μελέτες HAZOP, έλεγχο νομικής συμμόρφωσης, μελέτες αξιολόγησης και ελέγχου συντήρησης, μελέτες μετρήσεων και αξιολόγησης φυσικών και χημικών παραγόντων, σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, επιθεωρήσεις εξοπλισμού Ex και θερμογραφικού ελέγχου, καθώς και έλεγχο τρωτότητας εγκαταστάσεων.
  • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων & Κτιρίων (Safety & Security): Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για ασφάλεια εγκαταστάσεων, υπηρεσίες συμβούλου για ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR/RID), και έλεγχο νομικής συμμόρφωσης σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.
  • Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας: Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν εκπόνηση μελετών ασφάλειας της εργασίας, έλεγχο συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΥΑΕ, και υπηρεσίες συμβούλου για ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR/RID).
  • Εκπαίδευση: Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα υγείας και ασφάλειας, πυρασφάλειας, φυσικής ασφάλειας, ασφαλούς χρήσης και διαχείρισης επικινδύνων υλικών, καθώς και ραδιο-βιο-χημικών ουσιών και πολιτικής προστασίας. Η Κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα είναι καθηγήτρια πυροσβεστικής ακαδημίας και καθηγήτρια στο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εταιρεία εξυπηρετεί μια ενδεικτική λίστα πελατών που περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Johnson & Johnson Hellas S.A., η Archirodon NV, ο Όμιλος Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε., η Genepharm S.A. Α.Ε., η Διακίνηση Α.Ε., η Merck Sharp & Dohme S.A., η ELINOIL, η Eurobank S.A., η Premier Shukuroglou, το Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Ν.Ι), η Εθνική Τράπεζα, ο Ο.Λ.Π., η Υαλουργία Υίουλα, η Υαλουργία Kronos, η Neoxhmi, η Teletrans, η Εθνική Ασφαλιστική, η Eurolife, η ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, το ΣΕΚΑΠ, η Ελαιουργία Μινέρβα, η TVX Hellas, η Αλουμίνιο της Ελλάδος, η Αττικές Διαδρομές - Αττική Οδός και πολλές άλλες εταιρίες.

Η Κυρία Λαζαρίδου Αριστοθέα και η εταιρεία της δεσμεύονται να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες τους και συνεχώς διευρύνουν το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.